Als je Toets A en Toets B op dezelfde dag maakt, en je bent gezakt voor Toets A maar geslaagd voor Toets B (of andersom), is het mogelijk om het andere examenonderdeel van de Taaltoets Nederlands te herkansen. Je hoeft dus alleen het onderdeel te herkansen waarop je bent gezakt. Het resultaat van de geslaagde toets blijft staan. 

Je ontvangt pas een taalcertificaat op het moment dat je beide onderdelen van de toets hebt gehaald. 

Let op: als je binnen Toets A of Toets B slaagt voor 1 sub-onderdeel (bijvoorbeeld de samenvatting) maar zakt op het andere sub-onderdeel (bijvoorbeeld de presentatie) is het niet mogelijk om alleen het gezakte onderdeel te herkansen. De toets kan alleen volledig herkanst worden en niet per sub-onderdeel. 

Is je vraag nog niet beantwoord? Neem contact met ons op.